top image

חדלות פירעון לקבלת הפטר מלא

עורך דין ענאן חמאם

הליך חדלות פירעון – תביעת חוב נושה וחייב

מאת: עורך דין ענאן חמאם | פורסם בתאריך: 21.2.20

חדלות פירעון הינו הליך אשר באמצעותו מנסים להקל על מערכת בתי המשפט המחוזיים בישראל ולהעבירו ישירות ללשכת ההוצאה לפועל, בהתאם לסכומים אשר צבר החייב. ברפורמה החדשה בנושא, שהוחלה בחודש ספטמבר 2019, הליך חדלות הפירעון מעניק לרשם ההוצל”פ ולכונס הרשמי אפשרות להיות אקטיביים כאשר הם מלווים חייב בהליך של פשיטת רגל / חדלות פירעון / פירוק / מחיקת חובות.

אקטיביזם זה נוצר בניסיון לתת עזרה, הכוונה ושיקום כלכלי אשר לא היו בעבר במצבים אלו ולמעשה אם הליך של חדלות פירעון יבוצע על ידי מי שהופקד בידיו לבצעו נאמנה, הדבר יכול לחולל מהפכה בכלכלה הישראלית וזאת משום שהליך שכזה משאיר את החייבים במעגל העבודה והייצור במטרה שיתרמו לחברה. אין ספק שמדובר בהליך שאינו קל ולא נעים כלל לשני הצדדים, החייבים והנושים, שכן על החייב ישנן הרבה מגבלות אשר מעיקות עליו לניהול חיי היום-יום, ומהנושה נדרשת סבלנות בכדי לקבל את שמגיע לו, או לפחות כמה שיותר ממה שמגיע לו.

מה זה חדלות פירעון?

בכדי להמחיש הליך זה, ניקח לדוגמה קבלן מבצע או חברה קבלנית, אדם פרטי או חברה, שנקלע לקשיים כלכליים וגורם כלשהו הגיש כנגדו תביעת חוב להליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון או תביעת פירוק. על מנת שכל אחד מהנושים יקבל את הכספים המגיעים לו, עליו להגיש תביעת חוב כנגד החייב וזאת לאחר פתיחת ההליך. התביעה מוגשת בדרך כלל לכונס הרשמי, תלוי בקשר בין הצדדים, כך למשל תביעת עובדים מוגשת ישירות לביטוח הלאומי שם ידונו ויוחלט בעניינה. כונס הנכסים ירכז את התביעות שהוגשו כנגד אותו חייב ויעביר את כולן לנאמן או למנהל המיוחד שימונה על ידי בית המשפט וזה יבדוק כל תביעת חוב לגופה של עניין ויתנהל מול אותו גורם אשר דורש לקבל את החוב כאילו שהוא נמצא בנעלי בית המשפט. תביעות החוב מוגשות ומתקבלות באופן אוטומטי בששת החודשים הראשונים ממתן הודעת בית המשפט לתחילת ההליך של פשיטת הרגל / חדלות הפירעון / הפירוק, ולעתים מגיע הנאמן למסקנה שנכון יותר לעשות לאותו עסק הבראה ולתת לו להמשיך לפעול, תלוי בנסיבות המקרה ולגופו של עניין. בחלוף ששת החודשים הראשונים, נדרשת הגשת בקשה להארכת המועד להגשת תביעת חוב, דבר אשר עלול להידחות במקרים מסוימים אם נוצר איחור ייתר להגשת תביעת חוב, ולפעמים נדרשים הנושים לתת הסברים מדוע הם מבקשים לקבל את אותה ארכה.

נחזור לדוגמה של הקבלן או חברה הקבלנית, שנקלעו למצב הכלכלי לא טוב ומגישים כנגדם תביעת חוב ובקשה לפירוק – בשלב זה נכנס לעניינים כונס הנכסים בניסיון שלא לפגוע בשאר הגורמים אשר תלויים באותו קבלן/חברה, ובית המשפט ממנה מטעמו נאמן שעובד באותה חברה שממשיכה לפעול בכדי לא לגרום לנזקים לשאר הנושים והדיירים שאמורים לקבל דירות, תוך איזון בין המשך הפעילות באופן תקין ומסירת דירות לדיירים לבין פירעון החובות לנושים. הליך זה נקרא הליך הבראה ולאחר תקופה, לרוב שנה או שנתיים, של ליווי לחברה/קבלן יעביר המנהל/נאמן את דעתו באם יש אפשרות להבריא את החברה או שיש לפרקה כיוון שאין אפשרות לבצע הבראה והחברה תמיד תהיה בהפסדים. במקרה והנאמן יחליט כי אין אפשרות להבריא את החברה, יגיש הוא את חוות דעתו בעניין פירוק החברה, יאסוף את כל תביעות החוב שהוגשו על ידי הנושים למיניהם, ימכור את נכסי החברה, יגבה את חובותיה (אם היו כאלו מצד ג’), ימשיך לגבות כספים אשר חייבים צדי ג’ לחברה ולאחר איסוף ומכירת רוב נכסי החברה, הכונס הרשמי יחלק את הדיבידנדים בין הנושים השונים, כל אחד לפי סדר הדין שלו – כאשר ישנן חובות שהם בסדר דין קדימה כך למשל עובדים, רשויות המס, ושעבודים צפי שכירות נכסים וכו’; ויש חובות שהן בסדר דין רגיל כגון ספקים למיניהם. סדר העדיפות של הנושים קבוע בחוק, אך יש מקרים רבים לפיהם חלק גדול מהנושים לא מקבלים כספים כלל, וזאת בשל תשלום אותם דיבידנדים למי שהוגדר בסדר דין קדימה.

מי יכול להגיש תביעת חוב ומתי?

חדלות פירעון רלוונטי אך ורק לחברות או עמותות או כל ישות משפטית אשר אינה אדם פרטי, כאשר זו חייבת כספים לגופים אחרים ואין לבידיה האפשרות לשלם את חובותיה – מכאן כי מוכרזת היא כחדלת פירעון.
בעבר הליך זה נקרא פשיטת רגל, ואם היה מדובר בחברה נקרא למעשה פירוק. כאשר מוגשת כנגד ישות משפטית בקשה להגדירה כחדלת פירעון, אזי באופן אוטומטי כל ההליכים המשפטיים אשר מתנהלים כנגדה מוקפאים ועוברים לניהולו של הכונס הרשמי. תהליך ההקפאה יחול על כל ההליכים אשר מתנהלים כנגד הישות המשפטית לגביית חובות, לרבות תביעות אזרחיות, תיקי הוצאה לפועל, תביעת דיני עבודה וכו’. ישנם מקרים בודדים בהם מאשר בית המשפט את המשך ההליכים נגד הישות בעת ניהול הליך ההכרזה על חדלות פירעון.

זוכה בתיק הוצאה לפועל או בפסק דין חייב להגיש תביעת חוב אצל הכונס? בדרך כלל מי שלא מגיש תביעת חוב בהליך ההכרזה על חברה כחדלת פירעון, לא יוכל לקבל את כספו ו/או להיות חלק ממקבלי הדיבידנד של אותה חברה לאחר מכירת נכסים.

אני עובד של הישות המשפטית – איפה אני מגיש את תביעת החוב שלי? לפני הרפורמה של חדלות הפירעון, דהיינו לפני חודש ספטמבר 2019, תביעות חוב היו מוגשות לכונס הרשמי ועוברות למנהל המיוחד שהיה בודק את התביעות ומשלם לעובד את זכויותיו לתקופה מסוימת בהתאם לתביעה, וההגבלות בחוק לגבי תשלום הביטוח לאומי לאותן זכויות. לאחר הרפורמה, תביעות חוב של עובדים מוגשת ישירות לביטוח הלאומי וההחלטה בגינן ניתנת ישירות לביטוח הלאומי, כיוון שאם קיימים מקרים רבים של פירוק חברה וביצוע התשלומים לנושים נמשך תקופה של שנים, וזאת בשל מחלוקת על תשלום זכויות העובדים, אז תהיה אפשרות לזרז את הליך פירוק החברה ותשלום הדיבידנדים לנושים.

למנהל המיוחד ניתנות סמכויות רבות בהליך כגון חקירת מנהל הישות המשפטית וכן בחינת הסיבות מדוע הגיעה החברה למצבה הרעוע, ובנוסף מורשה הוא לפנות לנושים בכדי לקבל תמונה ברורה יותר מהיכן נובעים החובות והאם אלו אמורים להתקבל באופן אוטומטי או שיש צורך לנהל הליך שיפוטי במקרים מסוימים. כך למשל כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל בפסק דין שניתן בהעדר נציג מטעם הישות המשפטית או האדם שמתנהל נגדו הליך חדלות פירעון, אם יגיע המנהל המיוחד לתוצאות אשר לא היה אמור בית המשפט להגיע אליהם לו התייצב החייב או הישות לדיון, אזי יש לו את הסמכות לקבוע בגין אותה תביעה על הסכום שאמור להתקבל או שישולם לנושה. באותה העת קמה הזכות של הנושה לערער על אותה החלטה אם חושב הוא אחרת, דבר אשר יתנהל מול הגורם השיפוטי במקרה דנן.

עו”ד חדלות פירעון לשירותך…

משרדנו מתמחה בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי על פי החוק החדש, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח-2018, שתומך בשיקום החייב.

סעיף 1 לחוק מגדיר כמטרה:
א. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב.
ב. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים.
ג. לקדם את שילובו מחדש של החייב היחיד במרקם החיים הכלכליים.

החוק החדש מסדיר ועושה אבחנה בין שני סוגי חייבים:
1. חייב שסך חובותיו בין 50,000 ₪ ל-150,000 ₪ = הליך שיקומו של חייב זה יתנהל בלשכות ההוצאה לפועל.
2. חייב שסך חובותיו עולים על 150,000 ₪ = הליך שיקומו של חייב זה יתנהל בבית המשפט השלום.

כאשר אדם נקלע לחובות קטנים כגדולים עליו לפנות להיוועצות עם עורך דין חדלות פירעון על מנת להגיע לפתרון הולם למצבו. אנו מזמינים אותך לפגישת/שיחת ייעוץ ללא עלות בה נפרוש את האפשרויות העומדות בפניך כיום כדי לצאת ממצב של חובות. ראשית נעשה בדיקה של הסדר תשלומים מול הנושים מול בדיקת היכולת של החייב. כמו כן מוצע הליך חדלות פירעון שנועד לאפשר לאדם לצאת מהחובות אליהם נקלע בתום לב, תוך הבהרת היתרונות והחסרונות של ההליך כדי להגיע למצב של פתיחת דף חדש בחיים ללא חובות. בעזרת ההליך החדש תוצע פריסת חוב כהפטר מותנה או תשלום חד-פעמי במזומן לקבלת הפטר מלא מהחובות. יחד עם החייב נערוך בחינה מושכלת של הסדרי החוב מול הנושים.

משרדנו בקיא בתכליות דיני חדלות הפירעון של יחידים ובעל היכרות יסודית עם מערכת הדינים. אנו נכין לך בקשה מסודרת תוך התאמה ליכולתך כדי להגיע להחזרים נמוכים ככל האפשר ונלווה אותך בכל השלבים עד להפטר מלא מכל חובותיך. לקבלת ייעוץ מקצועי בעניין חדלות פירעון או הכרזה על חברה כחדלת פירעון, פנה אלינו כעת ונשמח לסייע גם לך לאורך כל הדרך!

לייעוץ ומידע | מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
לייעוץ ומידע | מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.