top image

צו תשלומים לחייב בהוצאה לפועל

צו תשלומים – בקשה לפריסת חוב בתשלומים להוצאה לפועל

עורך דין ענאן חמאםמאת: עורך דין ענאן חמאם | פורסם בתאריך: 17.5.20

כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב נשלחת אליו אזהרה, כאשר בדרך כלל תוך 60 יום מקבלת האזהרה יכול הזוכה להתחיל לנקוט בצעדים כנגד החייב. בכדי להקל על החייבים אשר אינם מעוניינים להתחמק מתשלום חובם אך אין באפשרותם לשלם את החוב בתשלום אחד, קיימת האפשרות לקבל צו תשלומים לאותו חוב, משמע בקשה לפריסת תשלומים לפירעון החוב.

המחוקק מעניק למעשה אפשרות והזדמנות לחייב לחזור לחיים תקינים ונורמטיביים עם תשלום החוב אשר בגינו נפתח תיק הוצאה לפועל, תוך כדי עמידה בהתחייבויותיו היומיות, אך ישנם גם כאלו אשר מנסים לנצל את האפשרות לפריסת החוב, בכדי להמשיך לנהל חיים נורמטיביים ולצבור עוד חובות. משום כך קיימת הגבלה על אותו צו תשלומים, שכן ישנה הגבלה של תקופת זמן לפריסת החוב ואם פריסת החוב תעבור תקופה זו, ישקול רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כמוגבל באמצעים ו/או לבצע לו איחוד תיקים ו/או להעביר אותו להליך של חדלות פירעון, זאת בכדי להטיל עליו הגבלות כדי שלא ימשיך ויצבור חובות.

בחודש ספטמבר 2019 נכנסה רפורמה חדשה בתחום לפיה מנוהל הליך לקביעת תכניות פירעון לחייבים, כחלק מאותן רפורמות מקלות על בית המשפט המחוזי בהליכי פשיטת רגל אשר הציפו את בתי המשפט המחוזיים וגרמו להליך פש”ר להיות ארוך ומייגע לחייבים ולנושים. הרפורמה החדשה מאפשרת יותר מרווח תמרון ופעולה בלשכת ההוצאה לפועל, כאשר הנוסחה לחישוב היא במקרה של חוב עד 100,000 ש”ח ניתן לפרוס ל-36 תשלומים חודשיים (עד 3 שנים) וחוב מעל ל-100,000 ש”ח ניתן לפרוס ל-48 תשלומים חודשיים (עד 4 שנים). במקרה והחייב אינו יכול לעמוד באותם תנאים של תשלומים לחובותיו, יש להעבירו להליך בהתאם למוזכר ברפורמה.

צו התשלומים אשר ניתן על ידי ההוצאה לפועל אינו מהווה הגנה ו/או מגן מפני נקיטת הליכים כנגד החייב, אך למעשה מרגיע את הזוכה ובדרך כלל מונע ממנו המשך הגשת בקשות להטלת הגבלות וסנקציות כנגד החייב. לעתים כאשר ניגש זוכה בבקשה לרשם ההוצל”פ לנקוט בהליכים כנגד חייב, הרשם לא מקבל את הבקשות באופן אוטומטי ומתחשב בעובדה כי החייב התחיל בצו התשלומים שניתן כנגדו והינו עומד בהתחייבות כלפי הזוכה, אך בכדי לא לתת יד לאנשים שמתחמקים מתשלום חובות מסיבות שאינן מוצדקות, מבקש הרשם לרוב רשימה של מסמכים והצהרה וכן שומר לעצמו האפשרות לזמן לחקירת יכולת בכדי להראות מה ממוצע השכר של החייב, היכן הוא מתגורר, מה סך ההוצאות החודשיות שלו, איזה נכסים ברשותו וכו’ – וזאת בכדי לנסות ולהמליץ לו למצות את יכולת ההשתכרות שלו ו/או בכדי להעלות את התשלומים החודשיים או להקטינם במקרים אחרים. צו תשלומים יכול להוות הליך קל ונוח מאוד בתיקי הוצאה לפועל “רגילים”, אך בתיקי מזונות שחייב גבר לילדיו או לגרושתו, אותו צו לא ניתן באופן אוטומטי, אלא נדרשים מסמכים בכדי להסכים לביצוע צו תשלומים. אם החוב הינו חוב מזונות אשר חב החייב לביטוח הלאומי, הדרך היא פשוטה יותר ואף מתקבל צו התשלומים באופן אוטומטי.

איך ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים?

בימים אלו משרדי עורכי דין אשר מחוברים למערכת “כלים שלובים”, ו/או למערכות ותוכנות של ההוצאה לפועל, יכולים להנפיק צו תשלומים באותן אוטומטי לחייבים שנדרשים לגשת ישירות לסניף דואר ולהתחיל לשלם את הצו באופן קבוע, וזאת לאחר מתן מספר תעודת הזהות והצהרה כי הם מעוניינים לשלם להוצאה לפועל. בעת הגשת הבקשה למתן צו תשלומים, החייב מציין את התאריך שבו הוא מעוניין לשלם את התשלומים החודשיים ואת הסכום שהוא יכול לשלם, בתנאי שלא יעבור את התקופה שמוזכרת בחוק וזאת בכדי לא לעבור להליך של חדלות פירעון או הליך אחר. את הבקשה ניתן להגיש דרך טופס מספר 233 (מספר ההליך הוא 50) בצירוף תצהיר מטעם החייב בו הוא מגלגל את סיפורו איך נקלע לחובות, עם צירוף אסמכתאות רלוונטיות. נדרש גם למלא שאלון וטופס כתב ויתור על סודיות (טופס 529), שמועבר לגופים פיננסיים ובראשם הבנקים, בו מצרף החייב את הסכמתו למתן מידע ואסמכתאות לגבי נכסים והכנסות. לאחר הגשת המסמכים, הרשם נותן את החלטתו לגבי צו תשלומים – האם הוא מותאם ליכולת האמיתית של החייב או לאו.

בקשה למתן צו תשלומים הינו אחד ההליכים והבקשות נפוצות ביותר שמבצע ומגיש משרדנו – אנחנו מקפידים לסייע ללקוחות שלנו במתן טיפול אישי ומקצועי, כל מקרה לגופו של עניין, תוך הבנת הצורך של כל חייב ולאן מעוניין הוא להגיע בהגשת הבקשה, ולאחר הבנת כל הצרכים והיעדים מוגשת הבקשה בצורה מסודרת ויסודית. פנו אלינו ונשמח להעניק גם לכם ייעוץ וליווי מקצועי לאורך כל הדרך עד לחזרה לחיים נורמטיביים וטובים יותר!

לייעוץ ומידע | מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
לייעוץ ומידע | מלאו פרטים ונחזור אליכם
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.