צרו איתנו קשר

תשלום שכר פלסטינאים

תשלום שכר פלסטינאים

עורך דין ענאן חמאםמאת: עורך דין ענאן חמאם

עו"ד המתמחה בענייני הגירה והנפקת היתרים להעסקת עובדים זרים ופלסטינאים

4/8/2022

החל מה-1 לאוגוסט חובה להעביר משכורות עובדים פלסטינאים בהעברה בנקאית לחשבון הבנק

החל מה- 1 לאוגוסט 2022 ניתנו הגבלות והנחיות חדשות בהקשר להעברת משכורות לעובדים פלסטינאים אשר עובדים בישראל, אותה הגבלה מחייבת את המעסיקים לשלם לעובדים הפלסטינאים משכורתם אך ורק מחשבון הבנק של המעסיק ישירות לחשבון הבנק של העובד, אותו חשבון אשר אישר את פרטיו העובד בעת ששלח את מסמכיו למת"ק לקבלת רישיון לעבוד בישראל.

כחלק מאותן הגבלות והנחיות חדשות שהושתו על העובדים והמעסיקים ופוגעים באופן ישיר בעיקר בעובדים וגם במעסיקים שכן ניתנה הנחיה והגבלה בתשלום של עד 25% ממשכורת העובד כמפרעה במזומן במשך החודש, מה שהיה נהוג עד עכשיו אצל העובדים שהם מקבלים במשך החודש מפרעות שנתנו להם להתקיים ולהגיע ביום יום לעבודה בגובה של עד כ 50% ממשכורתם.

בלשכת הסיוע למעסיקים אשר מנהלת את כל נושא העסקת העובדים הזרים והפלסטינאים ציינו כי אותם שינויים בהנחיות וההגבלות החדשות באו בעקבות דרישות של בנק ישראל והיחידה להלבנת הון, ובסיוע של היחידה למאבק בטרור, כניסיון לפקח ולעקוב אחרי הכספים שמועברים מישראל לרשות הפלסטינאית ולהיפך כמהלך להגברת הטיפול בפשיעה ובארגוני הטרור למיניהם לרבות מניעת זליגת כספים לארגונים אשר מנסים לפגוע במדינת ישראל, גם ניסיון להפחית את כל נושא הסחר בהיתרים שנמכרים לעובדים הפלסטינאים.

לאותם הגבלות והנחיות לגבי אופן תשלום המשכורות לעובדים הפלסטינאים יש נפגעים רבים בעיקר העובדים הפלסטינאים, המעסיקים, ותושבי ישראל אשר מקבלים שירותים מאותם מעסיקים שמעסיקים עובדים פלסטינאים.

 

 הפגיעה בעובדים הפלסטינאים

באופן המפורט להלן:

תשלום מס הכנסה שני לרשות הפלסטינאית בסך 16%

כל עובד פלסטינאי אשר עובד בישראל בצורה מסודרת ומקבל תלוש שכר מנוכה מהשכר שלו באופן אוטומטי תשלומי מס הכנסה למדינת ישראל חלק העובד ובטח חלק המעביד אשר לא נפגע ברכיב זה, יש הרבה שמועות שמגבירות את החששות מאותו מהלך של העברת הכספים ישירות לחשבונות הבנקים של העובדים הפלסטינאים ברשות הפלסטינאית כי האחרונה הולכת לנכות מהעובדים בתשלום מס הכנסה בגובהה של 16% מהשכר הנטו שמועבר אליהם, פגיעה זו הינה משמעותית בשביל העובדים זאת כי העובד הפלסטינאי משלם את חלקו במס ההכנסה בעת הנפקת תלוש השכר מלשכת הסיוע למעסיקים (מדור התשלומים) ברשות האוכלוסין וההגירה, דבר שיגרום לכפל מס לעובד הפלסטינאי פעם אחת כאשר הוא משלם למס ההכסנה בישראל ובפעם השניה כאשר הוא משלם מס הכנסה לרשות הפלסטינאית.

עיכוב של שבועיים בקבלת המשכורות אם בכלל

נכון לעכשיו טרם הוסדר מהלך העברת הכספים בין כל הגורמים מהבנקים הישראלים לבנקים ברשות הפלסטינאית, שכן יש בנקים שאין כלל הכרה לפעילותם מבנק ישראל, דבר אשר מגביל את האפשרות להעביר לאותם חשבונות בנקים משכורות וכספים.

לבנקים שיש איתם הסכמה לביצוע פעולת העברה יש מגבלה אחרת, שכן אותה העברה של המשכורת נמשכת לפחות תקופה של שבועיים עד שהיא מתקבלת בפועל בחשבון הבנק של העובד הפלסטינאי ברשות, הלכה למעשה מי שאמור לקבל את המשכורת שלו עד ה- 10 לחודש יקבל אותה בפועל בתאריך 24 לחודש בגין עבודתו בחודש שעבר.

העדר אפשרות קבלת מפרעות מעל ל 25% בחודש

כידוע לכולם המצב הכלכלי ברשות הפלסטינאית אינו טוב בלשון המעטה, ואותם עובדים מגיעים לישראל בכדי לפרנס את משפחותייהם ולעמוד בעול הכבד בגידול ילדים ומשפחות גדולות ולפעמים הם מפרנסים את הוריהם אשר הם לא מקבלים קצבאות זקנה ו/או אין להם מקורות פרנסה, לכן העובד נאלץ לקבל מפרעות כל חודש באחוזים שיכולים להגיע עד סוף החודש כמעט ל 50% מהמשכורת שלהם, ההנחיות החדשות לתשלום משכורות העובדים הפלסטינאים מונעת מהמעסיקים לשלם לעובדים יותר מ 25% מהמשכורת במפרעות במזומן, ואז המעסיק לא מסכים להעביר תשלומים במזומן והעובד מתחיל להיפגע ביכולת העבודה שלו זאת כי הוא ממתין לקבל את המשכורת שלו והמעסיק ידיו כבולות בנושא זה.

 

הפגיעה במעסיקים הישראלים

הם כמפורט ומצוין להלן:

דרישה להעלאת השכר של העובדים

רוב המעסיקים של העובדים הפלסטינאים שחלקם הגדול הינו בענף הבניה הולך להיפגע מאותם מהלכים, שכן העובדים ידרשו להעלות את המשכורות שלהם כי הם אמורים לשלם מס הכנסה לרשות הפלסטינאית בסך של 16% מהמשכורת נטו שלהם, דבר אשר פוגע בהם פגיעה קשה.

אותה העלאה הולכים להחיל אותה הקבלנים על מחירי הדירות דבר שיגרום לעליה במחירי הדירות בישראל בשל אותה הגבלה בתשלומי השכר.

העדר מוטיבציה לעובדים

הגבלת תשלומי מפרעות במזומן תגרום לזה כי חלק גדול מהמעסיקים יאלצו להתמודד עם היעדר כוח אדם בישראל אשר יוותר על הגעה לעבודה בארץ, זאת בשל אי קבלת מפרעות, רוב העובדים הפלסטינאים נכון להיום מקבלים מפרעות על בסיס שבועי, בהעדר אותן מפרעות לא יגיעו העובדים לעבודה, ואם המעסיק ישלם להם מפרעות במזומן מעל ל 25% מהשכר של העובד הוא יעבור על החוק, דבר זה לא לקחו אותו בחשבון במדור התשלומים בעת הנחתת אותם הנחיות ו/או הגבלות.  

 

ייתרונות המהלך – למשק הישראלי והן לעובדים הפלסטינאים

בכל זאת אותם הנחיות ומגבלות יש להן צד חיובי וחשש לצד שלילי ולשילוב ארגוני הפשיעה, שכן אותו מהלך מקשה את כל המהלך של הסחר בהיתרי העבודה של העובדים הפלסטינאים, אך יש חשש כי יגביר את הפעילות של ארגוני הפשע באותו ענף בשל הניסיון לשמור על כספי סוחרי ההיתרים, נפרט ונסביר:

חשש הסוחרים ממכירת היתררים

ההנחיות החדשות מחייבת את המעסיק בלבד להעביר מחשבון הבנק שלו את המשכורת לחשבון הבנק של העובד ברשות הפלסטינאית, בדרך כלל סוחרי ההיתרים מקבלים את הכספים שלהם בגין ההיתר בעת הנפקתו על שם העובד והם מוכרים את ההיתרים בסכום של 2,200 ש"ח – 2,600 ש"ח בחודש.

כעת בכדי שימשיך אותו סוחר היתרים לשמור על המכסה שלו להנפקת היתרים הוא ייאלץ לדווח ולהעביר את המשכורת של העובד ישירות לחשבון הבנק של העובד ואם לא אז המכסה של המעסיק (סוחר) תבוטל, ואז לא יהיה לו במה לסחור, לכן אותם סוחרים יהיו חייבים לבחור בין סיכון משכורת חודש שהיא נעה בין 5,500 ש"ח ומעלה ובהתאם לדיווח שתופקד בהעברה בנקאית בחשבון העובד שיחליט לאחר קבלת אותם כספים אם הוא רוצה להחזיר אותם למעסיק (סוחר) או לא, לבין הוויתור על כל עסק הסחר באותם היתרים.

שחרור מספר גדול של היתרים בכל הענפים

כיום רוב הרישיונות וההיתרים שמונפקים לעובדים הפלסטינאים נסחרים ע"י סוחרי הרישיונות וההיתרים, דבר אשר פוגע קשות בעובדים הפלסטינאים ובשוק העבודה הישראלי, שכן העובדים הפלסטינאים נאלצים לעבוד בתנאים מחפירים ואף ללא כל הפרשות ותנאים סוציאלים בהתאם לעבודה שלהם כי הם לא מקבלים תלוש שכר כחוק או מלא על כל העבודה שלהם.

לאחר החלת אותם הנחיות ו/או הגבלות הרבה סוחרים יוותרו על אותו "עסק" ואז תתפנה כמות גדולה של היתרים לעובדים פלסטינאים בישראל, ואז מעסיקים אמיתיים אשר ידרשו לקבל היתרים יקבלו אותם בשל זה שמתפנה מכסה לאותם עובדים בענפים שלהם, שכן כיום הבעיה הגדולה נמצאת בענף התעשיה והשירותים שיש בה מכסה של רק 8,850 היתר והביקוש עליה הינו גדול בכל מובן המילה.

לסיכום יש לבחון שוב את אותו מהלך ואותם הנחיות שמתקבל בגינם החלטות מבלי להתייעץ עם הגורמים שבשטח, אלא חלק גדול מאותם הנחיות ו/או החלטות ניתנות על ידי פקידים אשר מנותקים מהשטח ולא מקבלים משוב לגבי מה טוב לעובדים ו/או למעסיקים והפגיעה בסופו של יום מתגלגלת לכיס כל אחד ואחד מאיתנו.

המידע נכתב ע"י עו"ד ענאן חמאם

עו"ד המתמחה בענייני הגירה והנפקת היתרים להעסקת עובדים זרים ופלסטינאים.

צרו איתנו קשר
  • בשליחת הטופס אני מאשר/ת קבלת מידע לטלפון ו/או לאימייל
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
התחל שיחה בווצאפ
היי, איך אפשר לעזור?
שלום איך נוכל לעזור?